No comments yet

Föreläsning med Dogge Doggelito

dogge 8

Ett öppnare kronoparken tillsammans med lokala aktörer på kronoparken bjuder in till gratis föreläsning med Dogge Doggelito torsdagen 24/9. Dogge har en bakgrund i stockholmsförorten Botkyrka och har förutom sin musik också varit aktiv inom idrottens värld. Ett öppnare kronoparken jobbar för att skapa fler mötesplatser och verksamheter på stadsdelen. Musik och idrott är två viktiga platser för människor att mötas på och Dogge är inbjuden till Fröding Arena som en start på höstens aktiviteter och för att inspirera oss som är verksamma på Kronoparken, men också för boende på området. Välkomna!

Post a comment