No comments yet

Full fart på Kronoparken!

Under hösten 2015 har det hänt mycket i projektet, många aktiviteter är igång och verksamheten går på högvarv konstant. Vi har under året haft ca 30 studiecirklar och över 3800 besök till vår verksamhet och våra arrangemang. Under starten av 2016 kommer vi att starta vår medborgardialog för att kunna känna av Kronoparkens invånares idéer och tankar. Dessutom hoppas vi att ett café öppnar igen i Fröding Arena tidigt nästa år. I projektet har en idrottsförening startats som attraherar både barn och vuxna, barnen är ca 100 stycken som deltar varje vecka i våra aktiviteter. De kulturella föreningarna och de lokala idrottsföreningarna bjuds in till föreningsfika med jämna mellan rum där vi diskuterar Kronoparken och vad vi tillsammans kan göra för stadsdelen, stort som smått.

Post a comment