No comments yet

VF rapporterar från vår verksamhet

Det som började med projektet Ett öppnare Värmland har på Kronoparken fått en synnerligen livaktig avknoppning. Bakom satsningen ligger Folkbildarna i Värmland (studieorganisationerna), och till vardags är det Henrik Hermansson och Noorihe Halimi som håller dörrarna öppna till lokalerna i Fröding Arena.

Tanken? Att skapa mötesplatser och aktiviteter för såväl nyanlända som personer som varit i landet en längre tid.

Noorihe Halimi som själv kom från Afghanistan på 1990-talet förklarar:

– Det är svårt att komma till ett nytt land, med nya regler och en helt annan kultur. För särskilt kvinnor från den delen av världen jag kommer ifrån blir det en enorm skillnad.

Ett bra exempel är den cykelkurs som startats. Vuxna kvinnor har aldrig ens fått möjligheten att lära sig cykla i sina hemländer. Här får de nu chansen att ta igen det. Dessutom ordnas kurser i bakning, sömnad och hjärt-lungräddning och läxhjälp för barnen. Via Korpen erbjuds idrott: gymnastik, basket, fotboll, innebandy.

Kanske den viktigaste delen av verksamheten är dock svenskkurserna. Just nu delar NBV, ABF och Medborgarskolan på fyra olika grupper. Den fredag då VF hälsar på passar Kerstin Palm på att lära ut glosor om vädret.

– Solen skiner, då får man passa på. Visste ni att Karlstad och solen hör ihop, berättar hon för sina elever.

Några av kvinnorna tackar nej till att bli intervjuade, men Weria Palani, Kiyomars Yousefi och Salim Ali vill gärna berätta. De har olika historier – den sistnämnde har varit i Sverige sju år. De andra två i fyra månader.

Men alla är eniga om att språket är vägen in i det svenska samhället:

– Jag vill stanna, men då måste jag lära mig svenska, säger Weria.

– Det är fantastiskt att äntligen få möjlighet att lära sig språket. Jag har inte fått läsa på SFI eftersom jag inte fått mitt permanenta uppehållstillstånd, men nu ska det bli av. Det är svårt men roligt, menar Salim.

Kurserna bygger på ideella insatser från studieorganisationerna, vilket innebär att den enda kostnaden för deltagarna är 50 kronor till Korpen om de vill idrotta.

– Kronoparken är ju Karlstads största stadsdel, men det finns inte så väldigt mycket föreningsliv för varken kultur eller idrott. Vi har verkligen sett att det finns ett uppdämt behov. Det är ett fantastiskt kul jobb, säger Henrik Hermansson.

Oppnare_Hak_0

Post a comment