No comments yet

Vi söker Projektledare för Kultur på lika villkor

Verksamhetsbeskrivning:
Folkbildarna i Värmland har sedan tre år bedrivit verksamhet i stadsdelen Kronoparken genom projektet ”Ett öppnare Kronoparken”. Nu har projektet ”Kultur på lika villkor” beviljats medel inom ramen för regeringens satsning på Kreativa platser och söker därför en projektledare för denna verksamhet.
”Kultur på lika villkor” syftar till att synliggöra och förstärka hemhörighet och identitet bland människor som bor i området och att där skapa och utveckla aktiviteter. På det sättet skapas nya och neutrala mötesplatser.
Projektets aktörer och partners är företrädesvis Folkbildarna Värmland, Riksteatern Värmland, Carlstad United samt Karlstads universitet.
Tjänsten är direkt underställd verksamhetsledaren för ”Ett öppnare Kronoparken” och adjungerad till styrgruppen. Vi söker därför dig som självständigt vill ansvara för och driva projektet.

Arbetsuppgifter:
Grundläggande frågeställningar för projektet är:
Vad händer med människors egen identitet när deras berättelser blir i anspråkstagna, hörda och synliggjorda?
Vad händer med kommunikationen mellan människor i ett bostadsområde när man får se och höra varandras berättelser?
Vilka incitament till förändring av den fysiska miljön kommer ur en sådan kommunikation?
Vilka konsekvenser får detta för de boendes syn på miljö, kultur och hälsa?
Inom ramen för ”Ett öppnare Kronoparken” kommer du att självständigt driva ”Kultur på lika villkor” och med hjälp av konstnärliga händelser och processer närma dig och söka svar på projektets frågeställningar. Projektets inriktning förutsätter ett nära samarbete med boende och verksamma i stadsdelen. Till din hjälp kommer du att, förutom styrgrupp och verksamhetsledare, ha stöd av en halvtids projektkoordinator med god kunskap om platsen och dess potential.

Utbildning/Erfarenhet:
Vi söker dig som har erfarenheter av folkrörelsearbete och med ett utvecklat kontaktnät inom arbetsfältet och gärna med en akademisk examen med inriktning mot kulturvetarprogrammet och projektledning eller annan jämställd praktisk projektledningserfarenhet. Du skall vara utåtriktad och ha lätt för att ta folk.
God kunskap i Officeprogrammet är nödvändig, samt kunskap i Photoshop och In design är önskvärd. Mer information om tjänsten finns på hemsidan http://www.ettoppnarekronoparken.se/
Körkort
B körkort fordras och tillgång till egen bil.

Arbetstid/Varaktighet
Projektet är treårigt men medel måste sökas för varje år varför anställning garanteras till augusti 2017, men med goda möjligheter till förlängning. Tillträde enl. ök. Heltid. Oreglerad arbetstid.

Lön
Fast lön enl. ök. Kollektivavtal finns
Ansökan
Sista ansökningsdag är den10 januari 2017. Ansökan insändes till henrik.hermansson@ettoppnarekronoparken.se. Frågor om tjänsten besvaras av Verksamhetsledare Henrik Hermansson på telefon 0727463131.

Post a comment