Folkbildarna i Värmland

Folkbildarna i Värmland, FiV, är ett samarbete mellan samtliga studieförbund och SISU i Värmland. FiV har som ambition att visa vilken betydelse folkbildningen har för den enskilde medborgaren såväl som för samhället. 

Studieförbunden har ett mycket omfattande samarbete med föreningar och nätverk, och folkbildningen är starkt förankrad i Värmland. Varje år genomför deltagare hundratusentals studietimmar inom en stor bredd av ämnen och i samtliga kommuner. Det arrangeras också föreläsningar och kulturarrangemang som både bildar, utbildar och knyter kontakter. 

Studieförbunden skapar möten och mötesplatser, ett sammahang och bidrar till socialt arbete. Folkbildning har en stark roll för att främja utvecklingen hos särskilda målgrupper som personer med nedsatt funktion, låg utbildning eller utlandsfödda. 

 

I Sverige och i Värmland finns tio studieförbund som Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till. Folkbildningen kan till stor del utvecklas tack vare offentliga bidrag. Staten bidrar med andra ord till folkbildningen och finansieringen har till syfte att 

  • Stärka och utveckla demokratin
  • Öka mångfalden
  • Öka möjligheten för människor att påverka sin livssituation
  • Skapa engagemang för samhällsutvecklingen på individnivå
  • Jämna ut utbildningsklyftor
  • Höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • Bredda intresset och öka delaktigheten i kulturlivet

Detta sker genom ett gemensamt utbyte i form av studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet eller kulturprogram, och där samtal är en viktig del. 

 

Folkbildarna i Värmland ser ett fortsatt samarbete med de värmländska kommunerna som mycket betydelsefullt! 

 

Vill du läsa mer om Folkbildarna i Värmland så rekommenderar vi dig att ta en titt på nedanstående presentation samt rapport.

Presentation om Folkbildarna i Värmland

Rapport om FiV 2018

 

Önskar du kontakt med någon inom FiV?
Klicka på namnet nedan för att skicka ett mail. På sista sidan i rapporten hittar du kontaktuppgifter till samtliga ansvariga.
 
Krister Lergård, ordförande
Katja Berglund, vice ordförande

 

FiV
"Världens ledare har nyligen förbundit sig till 17 globala hållbarhetsmål att nå till år 2030. Dessa mål finns beskrivna under fyra rubriker; 1) Att avskaffa extrem fattigdom, 2) Att minska ojämlikheter i världen, 3) Att lösa klimatkrisen och 4) Att främja fred och rättvisa. Om de ”Globala målen för hållbar utveckling” uppfylls kan en bättre situation uppnås i alla länder och för alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem till att börja med. Folkbildningen har ett mycket viktigt uppdrag att förmedla kunskap om hållbarhetsmålen till allmänheten."
- FiV Rapport 2018