Ett mångkulturellt projekt

Ett öppnare Kronoparken startade hösten 2013 på Fröding arena på Kronoparken. Grundtanken med projektet bygger på en ambition att påverka attityder och skapa insikt om den resurs och kompetens som finns hos varje människa oavsett bakgrund, ålder, kön och så vidare.

Vi stärker människor och minskar utanförskapet.

Projektet har dagligen olika arrangemang och utgår från människors behov. Vi jobbar med en stor bredd av aktiviteter så som fysisk träning, cykelkurser, sykurser, självförsvar, föräldrautbildning och svenskaträning.

Projektet samarbetar med olika aktörer och deltagarna knyter nya kontakter i samhället. Vi bjuder in olika ledare och får därmed rätt kompetens på rätt plats.

Ett öppnare Kronoparken vill skapa nya mötesplatser för de boende på Kronoparken.

Ett öppnare Kronoparken har sin bas på Kronoparken men människor från olika delar av Värmland deltar ofta i aktiviteterna. Vi ser positivt på möjligheten för människor att bygga ett starkt nätverk genom vårt projekt.

Syftet med projektet är att stärka människor som bor i stadsdelen Kronoparken i Karlstads kommun. Vi vill uppmuntra dem till att vara delaktiga i den plats där de bor. Projektet vill också förebygga utanförskap. Detta sker genom olika aktiviteter som attraherar olika målgrupper och för människorna samman.

 

Möt oss som jobbar här

Noorihe Halimi är aktivitetssamordnare och har det övergripande ansvaret för alla aktiviteter. 

Noorihe har varit med i projektet från start och har tack vare sitt stora intresse för människor och relationer byggt upp ett stort kontaktnät i Karlstad, inte minst i Kronoparken där Ett öppnare Kronoparken huvudsakligen håller till. Det stora intresset för att hjälpa, stötta och stärka människor har fört in henne på uppdrag inom kultur och integration, men Noorihe har också arbetat som undersköterska sedan hon kom till Sverige för 22 år sedan. Tidigare i livet bodde hon i Afghanistan där hon bland annat arbetade som lågstadielärare. 

 

noorihe

Ett av Noorihes mål är att bidra till en ökad förståelse mellan människor med olika bakgrund.