Samarbetspartners

Folkbildarna Värmland är initiativtagare till projektet Ett öppnare Kronoparken, vilket också öppnar upp för ett unikt samarbete där man jobbar över gränserna mellan de olika studieförbunden.

Det ger en enastående möjlighet att göra en gemensam kraftansträngning för att minska utanförskap och stärka den enskilde individen i sitt eget liv och samhället.

De samarbetspartners som gör det möjligt att genomföra projekt Ett öppnare Kronoparken så framgångsrikt är:

 

Logga_FiV_SVART_Transp_Bakgr      karlstads-kommun     1694189_rk_10cm Kronoparkens bibliotek                                         Kronoparkskyrkan

 

Systerprojekt

Ett öppnare Kronoparken har ett nära samarbete med två andra spännande projekt!

 

Kultur på lika villkor 
Detta är ett projekt som finansieras av Statens Kulturråd och en regeringssatsning som heter Äga Rum/Kreativa platser. KRP Kultur är ett samarbete mellan Folkbildarna Värmland, Carlstad United och Riksteatern Värmland.  På Krp kultur jobbar vi med kultur på olika sätt. Det kan vara i form av teater, konst, dans och annat skapande. Projektet handlar om att möta människorna i området och lyssna till deras intressen och utifrån det skapa aktiviteter. Exempel på aktiviteter som finns är community theatre, en medborgarträdgård och berättarafton.  Läs mer om det här projektet på webbplatsen krpkultur.se.


Ledarskapsakademin

Det här projektet finansieras av Arvsfonden och är ett initiativ av Folkbildarna i Värmland. Med avstamp i en positiv värdegrund jobbar man med att stärka ungdomar i en av Karlstads mångkulturella stadsdelar. Ungdomarna får genom olika uppdrag lära sig att planera, arrangera, skapa kontakter, leda och utvärdera. Aktiviteterna stärker självförtroende och självkänsla vilket bidrar till ett ökat inflytande i det egna livet, både vad gäller relationer, arbetsliv och det civila samhället. Läs mer om det här projektet på webbplatsen ledarskapsakademin.nu.