Vi söker Projektledare för Kultur på lika villkor

Verksamhetsbeskrivning: Folkbildarna i Värmland har sedan tre år bedrivit verksamhet i stadsdelen Kronoparken genom projektet ”Ett öppnare Kronoparken”. Nu har projektet ”Kultur på lika villkor” beviljats medel inom ramen för regeringens satsning på Kreativa platser och söker därför en projektledare för denna verksamhet. ”Kultur på lika villkor” syftar till att

Continue reading

Kristina Lund

Jag är 34 år, förskollärare. Kommer från skogen i Jämtland men har bott i Värmland i 13 år. Jag har bott på Kronoparken i 9 år och älskar det här stället. Det finns en stor rikedom av fantastiska människor här,en härlig mångfald. Det finns svenskar och nysvenskar. Jag behöver inte

Continue reading

SOMMARKORPEN 2016

Vi kommer att prova på många nya idrotter tillsammans under två veckor  och bara har kul. Vi kommer att ha bland annat parkour, innebandy, fotboll, basket, zumba, jugger och kamsport. Ålder: 6-15 år Tid: Vecka 27 och 28 måndag- fredag, klockan 13:00-16:30. För exakt schema besök vår facebooksida Korpidrottsföreningen kronoparken

Continue reading

VF rapporterar från vår verksamhet

Det som började med projektet Ett öppnare Värmland har på Kronoparken fått en synnerligen livaktig avknoppning. Bakom satsningen ligger Folkbildarna i Värmland (studieorganisationerna), och till vardags är det Henrik Hermansson och Noorihe Halimi som håller dörrarna öppna till lokalerna i Fröding Arena. Tanken? Att skapa mötesplatser och aktiviteter för såväl

Continue reading

Bok släppt om Kronoparken och samhällsplanering!

Bengt Dahlgren och Gerhard Gustavsson har slutfört och släppt boken om Stadsdelen Kronoparken i Karlstad: Samhällsplaneringens vedermödor. Författarna resonerar i den om Kronoparken som Värmlands tydligaste exempel på hur det 50 år gamla miljonprogrammet tog sig uttryck vad gäller samhällsplanering och bostadsbyggande. Rapporten handlar om planeringen av Kronoparken och hur detta speglar tidsandor

Continue reading

Full fart på Kronoparken!

Under hösten 2015 har det hänt mycket i projektet, många aktiviteter är igång och verksamheten går på högvarv konstant. Vi har under året haft ca 30 studiecirklar och över 3800 besök till vår verksamhet och våra arrangemang. Under starten av 2016 kommer vi att starta vår medborgardialog för att kunna

Continue reading

Föreläsning med Dogge Doggelito

Ett öppnare kronoparken tillsammans med lokala aktörer på kronoparken bjuder in till gratis föreläsning med Dogge Doggelito torsdagen 24/9. Dogge har en bakgrund i stockholmsförorten Botkyrka och har förutom sin musik också varit aktiv inom idrottens värld. Ett öppnare kronoparken jobbar för att skapa fler mötesplatser och verksamheter på stadsdelen.

Continue reading

Korpen Kronoparken startar verksamhet

Ett öppnare Kronoparken startar under hösten 2015 upp idrottsverksamhet för ungdomar på Kronoparken. Först ut är gymnastik, innebandy och fortboll. Detta kommer att bedrivas genom föreningen Korpen Kronoparken i samarbete med idrottsskolan på Karlstad kommun och 3 idrottsföreningar. Dessa träningar är till för alla som är intresserade och som går

Continue reading