Vår satsning är långsiktig och vi har haft ett övergripande tidsperspektiv på 25 år när vi har samtalat om visioner,Handbok i Cultural Planning - framsida bild drömmar och mål. Samtidigt måste verksamhet i nutid startas upp så att människorna i området märker att verklig handling sker och att ord och bilder som beskriver en framtid inte bara blir just det: ord och bilder. Nu startar vi upp det långsiktigta arbetet i en mer involverande process och det sker inom ramarna för det som går under benämningen Culture planning.

Avsnittet nedan är hämtat från Handbok i Cultural Planning – Att fånga platsens själ (PDF) och beskriver lite kort vad processen handlar om.

Cultural planning ska inte, som ofta görs, översättas med kulturplanering då det leder tankarna fel. Det handlar inte om planering av kulturen. Det handlar snarare om att integrera och arbeta strategiskt med kulturella resurser (materiella såväl som immateriella) i samhällsutvecklingen. Cultural planning ersätter således inte konstpolitik eller kulturpolitik. Det är heller inte någon alternativ samhällsplaneringsmetod. Cultural planning handlar om att sätta in konst- och kulturpolitiken i ett vidare samhällsperspektiv och är ett komplement till traditionell samhällsplanering.

 

Ett samhälle existerar genom den mänskliga aktivitet och det ständiga samspel som pågår människor emellan. Det är en levande organism med egen identitet. En god samhällsplanering tar sin utgångspunkt i platsen/området och invånarnas upplevelser av den. Cultural planning erbjuder en metod för att fånga och beskriva ”platsens själ.” Den har ett utpräglat nerifrån- och upp perspektiv och är en demokratisk planeringsmodell, då den inhämtar medborgarnas kunskap, tankar och idéer. Vad är det man upplever som positivt– och negativt? Utgångspunkten är upplevd livskvalité, värden man ser där man bor, vad som saknas, vilka drömmar och förväntningar som finns inför framtiden.

När det gäller denna arbetsprocess har vi kortat ned tidsperspektivet till 10 år och vi inleder nu det första av de nio stegen: Förberedelser och förankring med fokus på att inhämta medborgarnas kunskap, tankar och idéer.